Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény a szabadtéri égetésről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi, ekkor is csak a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett lehet.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Völcsej településen a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló a 2/2006.(II.20.) önkormányzati rendelet rendelkezik az avar és kerti hulladék égetéséről az alábbi szabályokkal:

Kiszárított kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, illetve ipari hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék)

Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságban belül nem szabad. Égetni csak szélcsendes időben szabad, a keletkező hő és füst környezetében lévő növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja, és nem jelenthet veszélyt az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, helyiségekben tartózkodókra, de ugyanúgy nem jelenthet veszélyt az állatok tartására szolgáló helyiségekre sem.

Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti! Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak a saját telkükön égethetnek. Közterületen égetni tilos! A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A kerti hulladék égetése március 1-től-május 1-ig, illetve szeptember 1-től december 1-ig végezhető hétfőtől szombatig. Az égetést az esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változás) miatt 8:00 és 18:00 óra között lehet végezni, szélcsendes időben.

Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos!

Folyó és állóvizek partján kerti hulladék tárolása és égetése, valamint az avar és kerti hulladék vízbe szórása tilos!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy szabadtéren égetni csak ezen szabályok betartása mellett szabad, de tűzgyújtást be kell jelenteni a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél a 99/510-672-es telefonszámon.

Külterületen történő, lábon ál növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése csak abban az esetben lehetséges, ha egyéb jogszabály megengedi. Ilyen esetben az irányított égetés végzésének időpontját és terjedelmét, földrajz koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

 

Lövő, 2021.március 4.                                                                                         Lukács Antal Györgyné jegyző